Teamindelingen jeugd 24/25 bekend

31-05-2024

Beste spelers, ouders/verzorgers,

Het seizoen 2023/2024 zit er weer zo goed als op. Ondertussen staat het vizier weer gericht op komend seizoen 2024/2025.

Een seizoen dat belooft bijzonder te worden. Het seizoen zal in het teken staan van bijna 100 jaar (1925) voetbal in Thorn en 90 jaar (1934) voetbal in Wessem: de beide clubs opgericht waar uiteindelijk FC Maasgouw uit is ontstaan. We zullen dit zeker niet onopgemerkt laten gaan en de voorbereidingen voor het eeuwfeest zijn volop aan de gang.

Dit feest zal op 20-21-22 juni 2025 plaats vinden, dus noteer alvast je agenda!

Voor komend seizoen zijn we er in onze ogen weer in geslaagd om de teams op een eerlijke en logische manier samen te stellen. Dit is in samenspraak tussen de voetbaltechnische commissie en de jeugdtrainers/begeleiders gebeurd.

Hieronder leggen we  uit hoe de proces verloopt van de indeling.
Welke criteria worden er gebruikt om tot een teamindeling te komen:

Leeftijd
Ten eerste wordt er altijd vanuit de leeftijd van een speler geselecteerd. De richtlijn is het jaar waarin de speler wordt geboren. Dus van 1 januari t/m 31 december. Hiervan wordt afgeweken, mits er teams zijn overbezet of onderbezet of de leeftijdscategorie helemaal niet aanwezig zijn, dan wordt naar punt 2 en 3 gekeken.

Fysiek
Is een speler in staat zich staande te houden in de leeftijdscategorie waarin hij is ingedeeld, door fysieke bouw is dit soms (vooral in de leeftijdscategorieën 15 t/m 19 jaar) een beperking. Hierdoor kan men zijn voetbalcapaciteiten niet optimaal ontwikkelen. Dan zou ervoor gekozen kunnen worden om nog één jaar extra in de leeftijdsklasse uit te komen.

Voetbaltechnisch
Hiernaar wordt vooral gekeken als er sprake is van meerdere teams in een bepaalde leeftijdsklasse (vanaf JO11) Hierin zal men onderscheid maken tussen standaardteams en lagere elftallen. De bedoeling van standaardteams is dat ze op een zo hoog mogelijk niveau uitkomen en hierin de spelers staan die voetbaltechnisch maar ook fysiek het niveau aan kunnen. Vind een speler in zijn leeftijdsklasse geen weerstand meer door zijn voetbaltechnische kwaliteiten kan ervoor gekozen worden om deze speler een leeftijdsklasse hoger te laten uitkomen . Zelfs als deze speler jonger is maar zijn kwaliteiten zodanig zijn kan hij in hiërarchie een oudere speler voorbij gaan.

Sociale aspect
In welk team voelt een speler zich op zijn gemak en heeft hij een binding met de andere spelers etc.

Zoals gezegd, als voetbaltechnische commissie (VTC) zijn we enkele maanden bezig om tot een goed onderbouwde indeling te komen. De informatie die trainers ons hierin geven is essentieel, daar zij de ontwikkeling van een speler van dichtbij meemaken.

Naar aanleiding hiervan is een voorlopige indeling gemaakt die nu wordt gepubliceerd.

Als speler en/of ouders krijgt men hierna de gelegenheid om de dialoog met ons aan te gaan bij enige twijfel. Dit kan op donderdag 6 juni. Heb je hier behoefte aan? Stuur dan een mail voor een afspraak naar:  vtcafcmaasgouw@gmail.com. Hierna zal de teamindeling definitief worden.

De indeling kan tijdens het lopende seizoen nog veranderen als blijkt dat spelers zich dusdanig ontwikkelen en andere spelers misschien moeite hebben om het niveau te halen waarin ze zijn ingedeeld. We zijn ons als VTC terdege bewust dat we soms ingrijpende beslissingen moeten nemen.

Deze beslissingen maken we naar eer en geweten en natuurlijk komt het voor dat wij of de trainers zich vergissen, dan hopen wij dat de degene die het treft met ons de dialoog aangaat en geen overhaaste beslissingen neemt.

Voor het komende seizoen hebben we ervoor gekozen voor kwantiteit (voldoende spelers per team) i.p.v.  kwaliteit (zoveel mogelijk teams op een hoog niveau).

Zodoende ziet de verdeling er zo uit:
1 team JO9
1 teams JO10
1 teams JO11
1 team JO 12
1 team JO14
1 team JO15
2 teams JO17
1 team MO15
1 team kabouters

Wij als club zullen er alles aan doen dat ieder lid het komend seizoen kan genieten van veel voetbalplezier! En we hopen iedereen weer na de vakantie op het veld tegen te komen.

DOWNLOAD HIER DE INDELING

Voetbaltechnische commissie FC Maasgouw

Terug naar overzicht

Deel dit bericht: