Roosters vrijwilligersbeleid

De onderstaande links geven toegang tot de roosters m.b.t. het vrijwilligersbeleid voor het seizoen 2023/2024.

- Rooster ondersteuning trainingen voorjaar 2024.
- Rooster kantinedienst voorjaar 2024.

Toelichting op rooster kantinedienst
Na de winterstop volgt er een nieuw schema. 
Voor de jeugd volgt er een aangepast schema na de herfstvakantie. 
Onderstaand een aantal uitgangspunten:

Algemeen 
- In de kantine is een verantwoordelijke aanwezig om de vrijwilligers te begeleiden; 
- gasten in de kantine kunnen rekenen op een correcte behandeling;
- taken worden nauwgezet uitgevoerd (bijhouden en afrekenen van consumpties). 
- vrijwilligers worden ingelicht indien er wedstrijden uitvallen door weersomstandigheden e.d. 

Vervanging
- Wanneer een vrijwilliger niet kan op de dag dat hij/zij ingeroosterd is zorgt de vrijwilliger zelf voor vervanging; 
- bij ziekte of calamiteiten afmelden bij Michelle Versteegen (06-54287411)

We hopen dat de indeling voor iedereen passend is. De schema's worden tevens via de Whats-app groepen van de verschillende teams rondgestuurd en in de kantine opgehangen.