1e contributie-inning omstreeks 1 oktober

23-09-2022

Geachte leden,

Hierbij berichten wij u omtrent de incasso voor de contributie voor het seizoen 2022-2023. De volgende categorieën en contributiebedragen op jaarbasis (leeftijd per 1 juli 2022) gelden:
• Jeugdleden t/m 11 jaar € 120,-
• Jeugdleden van 12 t/m 18 jaar € 130,-
• Spelende leden 19 t/m 34 jaar € 170,-
• Spelende leden 35 jaar en ouder € 120,-
• (Jeugd-)leiders, (jeugd-)trainers onder de categorie spelende leden zijn vrijgesteld
• (Jeugd-)leiders, (jeugd-)trainers; niet spelend zijn vrijgesteld. Hierbij wordt ook een korting gegeven van 50% op het contributiebedrag aan een spelend lid onder de 18 jaar uit hetzelfde gezin.
• Steunende leden € 50,-
• 3e lid (en 4e enz.) van een gezin betaalt ½ deel van het laagste contributiebedrag.

U heeft ons reeds gemachtigd voor automatische incasso van de contributie. De incasso zal in 2 termijnen plaatsvinden:
• 1 e incasso – Aanvang seizoen: eind september/ begin oktober
• 2 e incasso – Winterstop: in januari

Nogmaals wijzen wij u erop dat afmeldingen voor 1 juli van het betreffende seizoen dienen te geschieden.

Tenslotte wensen wij u als het bestuur van FC Maasgouw een bijzonder prettig en sportief voetbalseizoen toe.

Namens het bestuur,

T.I.R. (Timo) Kurvers
Penningmeester
Terug naar overzicht

Deel dit bericht: