Tussenstanden per 23-04-2017

» Download de tussenstand

Agenda

 • 30 Juni : Feestavond FC Maasgouw
FcMaasgouw wenst iedereen een hele fijne zomervakantie!
LOGIN op MIJN FC MAASGOUW (aanmelden)
( ? )
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Youtube

BORDSPONSORS

 • Lancyr
 • BKK Bodemadvies
 • Tedab
 • Administratiekantoor H. Nelissen VOF
 • Stan Corstjens
 • Sabon Projects
 • Wijngoed Thorn
 • Verkeerschool Ton Geelen
 • Van Heugten Parket
 • Bouwbedrijf Paul Corstjens
 • Kwaliteitsslagerij Frenken
 • Lima
 • Ittervoort Betoncentrale
 • Bert Zeegers
 • Café De Tram
 • De Pannekoekenbakker Thorn
 • Pizza Grillroom L'amour
 • Verdonkschot Service
 • Speessen
 • Brood en Banketbakkerij Geudens
 • Cafe restaurant Aod Thoear
 • Valkenpower
 • Joost Snijders, de echte bakker
 • Drukkerij Tonnaer Kelpen
 • BDO
 • Transportbedrijf Theo de Zwart
 • Grand-café 't Stift
 • Installatiebedrijf P. Wolter & zn
 • Bloembinderij Fenice
 • HB Montagetechniek
 • Joey Parren Reclame
 • kapsalon Angelique
 • Spar
 • Installatiebedrijf Rob Gielen
 • Schreurs Wessem B.V.
 • BEX
 • Helwegen Peters groep
 • Autoservice Ittervoort

FOTO'S UIT DE OUDE DOOS


reageer op de foto's!

Hoofdlijnen beleidsplan FC.MAASGOUW

04-05-2017


Beleidsplan Vrijwilligers FC.MAASGOUW in hoofdlijnen

Om onze vereniging bloeiend en gezond te houden heeft de algemene leden vergadering van december 2016, aan het bestuur gevraagd een vrijwilligersbeleid uit te werken.

De hiervoor gevormde commissie Vrijwilligersbeleid heeft dit beleid uitgewerkt in het “Beleidsplan Vrijwilligers FC.MAASGOUW”. We hopen hiermee de betrokkenheid van onze leden verder te vergroten en onze kosten te verminderen. In het beleidsplan wordt een beroep gedaan op elk spelend lid van FC.MAASGOUW. In hoofdlijnen komt het beleidsplan op het volgende neer:

Wat houdt het beleidsplan in?

 • Het uitvoeren van 2 vrijwilligerstaken per seizoen wordt onderdeel van het lidmaatschap van FC. MAASGOUW;

 • Een vrijwilligerstaak heeft een omvang 3 á 4 uur;

 • In het beleidsplan wordt onderscheid gemaakt in vrijwilligersfuncties (bv. trainer, teamleider, commissielid) en vrijwilligerstaken (bv. kantinedienst, onderhoud velden of gebouw);

 • Indien je een vrijwilligersfunctie vervult bij FC.MAASGOUW, ben je vrijgesteld van het uitvoeren van vrijwilligerstaken;

 • De vrijwilligerstaken van leden jonger dan 16 jaar dienen te worden overgenomen door een ouder/verzorger;

 • Gezinnen met meer dan 2 spelende leden dienen maximaal voor 2 leden vrijwilligerstaken uit te voeren;

 • Elk lid kan voor aanvang van het seizoen zijn/haar voorkeur aangeven voor de uit te voeren vrijwilligerstaak. Vervolgens bepaalt FC.MAASGOUW de definitieve planning van de vrijwilligerstaken;

 • Als onderdeel van het beleidsplan is een functieboek opgesteld waarin alle vrijwilligersfuncties én vrijwilligerstaken zijn omschreven;

 • Het beleidsplan is opgesteld met als doel dit per aanvang van seizoen 2017/2018 in te laten gaan;

 • Mocht je, om welke reden dan ook, geen vrijwilligerstaken willen uitvoeren, kun je dit ‘afkopen’ voor een bedrag van €50,- per seizoen.

Ik heb hier vragen over, en nu?

FC.MAASGOUW is van al haar leden, vandaar dat we het van groot belang vinden dat een beleid als dit, gedragen wordt door haar leden alvorens het in te voeren. Vandaar dat er woensdag 10 mei om 19:00 uur een informatiebijeenkomst is voor alle leden in de kantine. Tijdens de informatiebijeenkomst presenteert de commissie Vrijwilligersbeleid het beleidsplan en is er ruimte voor vragen en feedback. Aansluitend wordt het volledige beleidsplan gepubliceerd op www.fcmaasgouw.nl. Mocht je verhinderd zijn en toch vragen hebben, kun je deze insturen op het speciaal hiervoor beschikbare mailadres: vrijwilligers.fcm@gmail.com. Ook als je vooruitlopend vragen heb, mail gerust! Wij zullen alle gestelde vragen beantwoorden en (anoniem) publiceren op de website.

Is dit al besloten?

Het beleidsplan is een voorstel als antwoord op de vraag van de algemene ledenvergadering van december 2016, met als doel onze vereniging bloeiend en (financieel) gezond te houden. Vandaar dat wij zeer benieuwd zijn naar de mening van onze leden hierover. Vervolgens is er ruimte om het beleid aan te passen.  

Op dinsdag 23 mei is er een extra ledenvergadering gapland waarin het Beleidsplan Vrijwilligers FC.MAASGOUW wordt ingebracht ter goedkeuring. De ledenvergadering zal dan besluiten of het beleidsplan wordt goedgekeurd en ingevoerd.Terug naar nieuwsoverzicht